Col·laboració amb Parc Taulí i Universitat Autònoma de Barcelona

El primer trimestre de 2018 vam col·laborar amb l’Hospital Parc Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona per conèixer l’estat de la salut mental dels i les joves de la universitat. Us deixem amb l’informe:

La salut mental dels i les estudiants universitaris: una prioritat actual que marcarà el seu futur

Mira al teu voltant: els trastorns mentals s’estan convertint en la malaltia crònica dels joves

En aquest post busquem crear consciència sobre la necessitat d’actuar urgentment per a millorar la salut mental en les persones joves.

El post va ser publicat en anglès originalment al web del Young Professionals Chronic Disease network i ha estat traduït al català per al blog de la xarxa CORE en Salut Mental de la Universitat Autònoma de Barcelona

Mira a tu alrededor: los trastornos mentales se están convirtiendo en la enfermedad crónica de los jóvenes

En este post buscamos crear conciencia sobre la necesidad de actuar urgentemente para mejorar la salud mental en las personas jóvenes.

El post fue publicado en inglés originalmente en la web del Young Professionals Chronic Disease network y ha sido traducido al castellano para el blog de la red CORE en Salud Mental de la Universidad Autònoma de Barcelona